Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj na lata 2014-2020

Tytuł projektu: “Telematyczny system wraz z urządzeniem SparkSense do kontekstowej analizy i oceny stylu jazdy”

Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego do analizy i oceny stylu jazdy kierowców pod kątem bezpieczeństwa, płynności i ekonomiki jazdy wraz z urządzeniem SparkSense. W wyniku zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych możliwa będzie kontekstowa ocena stylu jazdy, uwzględniająca rzeczywistą sytuację na drodze (np. niezachowanie odległości od poprzedzającego pojazdu, częste zmiany pasów). System umożliwi m.in.: wykrywanie niebezpiecznych manewrów i ocenianie na ich podstawie przejazdów, dokumentowanie niebezpiecznych manewrów (nagrania wideo), generowanie rekomendacji sugerujących poprawę wybranych elementów stylu jazdy.

Całkowita wartość projektu: 3 551 774.12 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 2 560 166.71 zł